Hit Knjiga!

NOVAC materino uputstvo za upotrebu

Knjiga NOVAC – materino uputstvo za upotrebu nastala je kao želja autorice da nauči svoje troje djece na pragu svijeta odraslih osnovnim principima uspješnoga upravljanja novcem. To su principi kojih nema u udžbenicima.


U deset poglavlja, autorica nas provodi kroz svijet novca, zarade, potrošnje, štednje, investicija i stjecanja obilja. I to obilja koje se temelji na istinskim vrijednostima, marljivosti, poštenju, upornosti i strpljenju. U ovoj knjizi nema tabu tema. Ona šokira svojom izravnošću i iskrenošću.
Knjiga je savršen dar za malu ili veliku maturu, ali i odlično štivo za svakog roditelja – da ga podsjeti što mu je činiti.

Image